Pozvánka

Výbor společenství vlastníků domu Stupkova 1440/9, Praha 7 zve všechny své členy na shromáždění, které se koná dne 26.11.2019 (úterý) v 19,00 hodin v zasedací místnosti v domě Stupkova 1440/9, Praha 7, s tímto programem:

  1. Zahájení, volba zapisovatele a sčitatele
  2. Schválení programu shromáždění
  3. Volba výboru společenství
  4. Volba kontrolní komise
  5. Vnitřní záležitosti domu
  6. Diskuze
  7. Závěr

Každý člen je oprávněn dát se na zasedání shromáždění a při hlasování na shromáždění zastoupit kteroukoli fyzickou osobou. Plná moc  musí být písemná a musí být předložena statutárnímu orgánu před zahájením zasedání. 

V Praze dne 10.11.2019

Za výbor společenství vlastníků          Petr Vatka